top of page

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ

 

1. Uczestnik wycieczki powinien mieć przy sobie kartę rowerową, jeśli taką posiada.

 

2. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do zapoznania się regulaminem wycieczki rowerowej.

 

3. Każdy uczestnik wycieczki rowerowej jest obowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 

4. Uczestnik wycieczki rowerowej musi posiadać:

 • sprawny technicznie rower (najważniejsze elementy to: sprawne hamulce dopompowane opony, dzwonek, oświetlenie, sprawne przerzutki);

 • kask – bez kasku nie zabieramy na wycieczkę, chyba, że uczestnik wyrazi osobiście wolę jazdy bez kasku;

 • strój przeciwdeszczowy;

 • prowiant;

 • zapasowa dętka odpowiednia do rodzaju kół oraz wentyla lub łatki.

 

 

5. Podczas jazdy przestrzegamy następujących zasad:

 • nie wyprzedzamy przewodnika

 • nie jedziemy za osobą zamykającą

 • jedziemy trzymając kierownicę oburącz (poza sygnalizacją świetlną)

 • nie używamy telefonów podczas jazdy oraz w trakcie wycieczki poza sytuacjami awaryjnymi jak np. zgubienie się

 • nie wjeżdżamy w innych uczestników wycieczki

 • jedziemy jeden za drugim zachowując bezpieczny odstęp od siebie 2-3 metry

 • nie jedziemy zbyt szybko na zjazdach (dostosowujemy prędkość do swoich umiejętności oraz warunków panujących na drodze, szczególnie zwracając uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości)

 • w jednej kolumnie może być maksymalnie 15 rowerzystów z przewodnikami

 • nie przejeżdżamy przez pasy na rowerze, schodzimy z roweru i przeprowadzamy na drugą stronę ulicy

 • podczas wycieczki rowerowej nie spożywamy alkoholu, nie palimy papierosów (również e-papierosów) oraz innych używek

 • interesujemy się innymi uczestnikami wycieczki i nie przejeżdżamy obojętnie obok osoby, której np. zepsuł się rower

 • zawsze ustępujemy pierwszeństwa osobom pieszym

 • odnosimy się do siebie nawzajem w sposób kulturalny

 • tempo narzuca przewodnik grupy

 

6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody z ich winy wobec siebie i osób trzecich.

 

7. Wyjazd  jest inicjatywą całkowicie prywatną i ma charakter wyłącznie koleżeński.

 

8. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania zasad regulaminu.

POWRÓT DO SZCZEGÓŁÓW "SZUKANIA WIOSNY"

bottom of page